Zakaj je kultura tako pomembna

Zakaj je kultura tako pomembna

Kulturo in njen pojem uporabljamo v različnih pomenih. Pogosto jo razumemo v smislu umetnosti ter umetniškega ustvarjanja, bodisi literanih, glasbenih, likovnih in drugih idejnih dosežkov. Je  posebnost človeške vrste, saj le – ta edina premore zavestno ustvarjati in se estetsko izražati.

Kultura je osnova družbe in jo izražamo ter uporabljamo v vsakdanjem življenju, s pripovedovanjem naših zgodb, spominjanjem preteklosti, načrtovanjem prihodnosti. Naša kreativnost in izražanja kreativnosti pripomorejo k tem, da se oblikujemo kot osebnosti in pomagajo, da vidimo svet skozi oči drugih posameznikov.

 

foto: Shutterstock

Da je kultura zelo pomembna za družbo pa se kaže tudi s tem, da je venomer povezana z zadovoljitvijo temeljnih človeških potreb, saj človek skoraj vsako potrebo – tudi biološko potrebo, zadovolji s posredovanjem kulture. Tudi najbolj naravnih potreb tako ne zadovoljujemo čisto nagonsko, neposredno in naravno ampak s posredovanjem kulture.

Na vseh področjih človeškega življenja se namreč izoblikujejo številna pravila, tabuji, običaji ter moralni zadržki in pričakovanja.

“Nenaravno” je bistvo človeškega vedenja, saj je posredovano z umetno izoblikovanim pojmom kulture, kar pripomore k temu, da ljudje živimo v različnih in številnih skupnostih. Svet v katerem živimo je precej kultivirano –  človeška vrsta si prisvaja določeno okolje, ga preoblikuje in prilagodi vsem svojim potrebam.

S poseganjem v okolje in naravo se človek tudi sam preoblikuje, gradi življenjsko organizacijo, spreminja vrednote, zakone in mitologije ter vseskozi prihaja do novih odkritij in spoznanj.

Ena od sestavin človekovega sveta pa je tudi konstrukcija novih potreb, katerim ni konca in navsezadnje tudi nimajo neposredne biološke osnove. To se navezuje na človeške težnje po estetskem izražanju, ki niso neposredno vezane na potrebo po preživetju (umetnost, religija, znanost).

 

 

foto: Shutterstock

 

Človeška vrsta (Homo sapiens) naj bi se po doslej opravljenih raziskavah, pojavila pred približno 250 000 leti. Tak videz, kot ga imamo ljudje sedaj pa naj bi “pridobili” pred 40 000 leti, ko se je človeški rod začel širiti v različne dele sveta.
Človek je na temeljnih razvijajočega se intelekta in intelektualnih sposobnosti v povezavi z začetkom pokončne drže postal sposoben simboliziranja, kot je uporaba jezikovnih znakov in prenosa svojih spretnosti na naslednjo generacijo.

 

foto: Shutterstock

 

Vse naštete stvari so pripeljale do kopičenja raznih izkustev. Vse akumulirane tradicije, zajete v obliki vrednot, norm, običajev, prepovedi, tabujev in pravil ter materialnih uspehov so pomembno vplivale na zmožnost človekove prevlade napram naravi. Tako je pojav kulture pripomogel k razvoju človeških evolucijskih in strateških prednostih v boju za preživetje in nadvlado naravi.

 


V moji bližini