Dodatne informacije

  • Dostop za invalide
  • Klima
  • Večje skupine
  • WiFi

Opis

Večgeneracijski center Posavje (VGC) je varen, prijeten in dostopen prostor za različne ranljive ciljne skupine, kjer se vsakodnevno izvajajo brezplačne aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti centra potekajo v vseh šestih občinah Posavja, pri čemer Ljudska univerza Krško pokriva občini Krško in Kostanjevica na Krki, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice občini Brežice in Bistrica ob Sotli ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice občini Sevnica in Radeče.

Pretekli dogodki

Lokacija