Dodatne informacije

  • Dostop za invalide
  • Klima
  • Najem prostorov
  • Razgled
  • Romantična atmosfera
  • Večje skupine

Opis

Pokrajinski muzej Maribor je splošni muzej, ki se ukvarja z zbiranjem, varovanjem, ohranjanjem, raziskovanjem, razstavljanjem in populariziranjem premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije in širše kulturne zgodovine na prostoru širše mariborske regije.

Leto 1903 štejemo za rojstno leto muzeja, zbirke današnjega muzeja pa so dedič treh muzejskih zbirk.

Najstarejša je bila zbirka sakralne umetnosti, ki jo je hranil Škofijski muzej, ustanovljen leta 1896 s sinodo škofa Mihaela Napotnika. Druga je bila zbirka Muzejskega društva. Leta 1902 ustanovljeno Muzejsko društvo je že leto zatem odprlo svoj muzej za javnost. Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko, ki je bilo ustanovljeno leta 1903 pa je svoje zbirke odprlo za javnost leta 1909 v prostorih Narodnega doma.

Zbirki Muzejskega društva in Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko sta se združili leta 1920, leta 1924 pa se jima je pridružila še zbirka Škofijskega muzeja. Do leta 1938 so tako združene zbirke domovale v prostorih bivše kaznilnice v današnji Cankarjevi ulici, tega leta pa se je muzej preselil v prostore mariborskega mestnega gradu, kjer je še danes.

* Z muzejskimi zbirkami, razstavami, prireditvami, znanjem ter dokumenti spodbujamo zanimanje za kulturo in zgodovino našega prostora in širimo vedenje o tem.
* Posebno pozornost namenjamo mlajšim obiskovalcem, za katere pripravljamo strokovna vodstva v obliki učnih ur in občasne otroške delavnice.
* Svoje prostore odpiramo tudi drugim prireditvam: koncertom, predavanjem, strokovnim srečanjem,…
* Z izdajateljsko dejavnostjo skrbimo, da so naša raziskovalna dognanja predana javnosti na trajno razpolago.

Pretekli dogodki

Lokacija