Opis

Pekarna Magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena 1997. leta, kot organizacija ki spodbuja in podpira projektno sodelovanje med posamezniki in skupinami na področju umetnosti, kulture, izobraževanja, raziskovanja, ekologije, informiranja in humanitarnih aktivnosti, prav tako pa izvaja pomoč pri reševanju njihovih kratkoročnih ali dolgoročnih potreb pri nastanitvi in prostoru za ustvarjanje. Naša organizacija je eden izmed vodilnih producentov na področju kulture, tako v Kulturnem centru Pekarna kot v Mariboru, s poudarkom na neodvisnih, alternativnih in premalo predstavljenih oblikah umetnosti, kulture in mladinskih programov.

Vsi programi Pekarne Magdalenske mreže so razglašeni za “Programe v javnem interesu” s strani Mestne občine Maribor in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Pekarna Magdalenske mreže in njen Mladinski informacijsko-svetovalni center letno organizirata preko 250 dogodkov na področju kulture in mladine. Pekarna Magdalenske mreže je članica mreže CNVOS (Center nevladnih organizacij Slovenije), Trans Europe Halles (Evropska mreža neodvisnih kulturnih centrov), regionalni partner mreže Clubture (neprofitna participatorna mreža, ki povezuje neodvisne kulturne organizacije Hrvaške in njene regionalne partnerje) in članica in podpornica številnih pomembnih nacionalnih in mednarodnih mrež na področju kulture in mladine.

Programsko naša organizacija deluje na treh ključnih področjih: NEODVISNA KULTURA, MLADINA in CIVILNA DRUŽBA.

V naših prostorih se prav tako nahaja Knjižnica tete Rose (poimenovana po Rosi Luxemburg), ki vsebuje radikalno in družbenokritično literature.

Znotraj organizacije deluje Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki javnosti ponuja mladinske programe. Njegovo ključno delovanje predstavljajo informiranje, svetovanje in neformalno izobraževanje za mlade med 15. in 29. letom (mladostniki, študenti, zaposleni in brezposelni mladi), za vse, ki živijo in delajo z mladimi ter za zainteresirano javnost (učitelji, starši, svetovalci, mladinski delavci …), s poudarkom na prostovoljskem in družbenokoristnem delu.

Pomemben del našega programa predstavljajo Delavnice kritične pismenosti za srednješolce in mladinske delavce. Kritično pismenost razumemo kot koncept, ki omogoča pismenost z etičnimi in političnimi dimenzijami.
Prav tako smo del mariborske iniciative Odločaj o mestu (www.odlocajomestu.si), ki si prizadeva za uvedbo participatornega proračuna v Mestni občini Maribor.

Na področju prostovoljskega dela je INFOPEKA lokalni koordinator mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«, ki jo sestavlja 65 organizacij iz Maribora, ki nudijo programe organiziranega prostovoljstva. Prostovoljske programe za mlade prostovoljce izvajamo že 16 let. Prostovoljsko delo vključuje nudenje brezplačne učne pomoči za mlade, tedenske izobraževalne in ustvarjalne delavnice za mlade z manj priložnostmi, raznovrstne informacijske programe, delavnice kreativnega pisanja za osnovnošolce, programe aktivnega državljanstva za mlade in različne preventivne delavnice za osnovnošolce.

Smo gostujoča in pošiljajoča organizacija Evropske prostovoljne službe (EVS) od leta 2004.
—————————————————

Pretekli dogodki

 • Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi

  Več
 • StopTrik v pekarniškem parku

  Več
 • Izraelska okupacija palestinskih ozemlji in medijsko poročanje

  Več
 • S teto Roso in Silvio Federici obeležujemo 8. marec

  Več
 • KATIS na spletu: Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi

  Več
 • French Short : Black Panthers Agnes Varda – A Song of Love Jean Genet Mavrični junij v Mariboru

  Več