Opis

NT&RC, podjetje za časopisno in radijsko dejavnost, d. o. o., Celje, predstavlja največjo medijsko hišo v širši Savinjski regiji. Pod njeno okrilje sodijo časopis Novi tednik in Radio Celje.

Ekipa 33 zaposlenih novinarjev, urednikov, fotoreporterjev, tehničnega kadra, tržnikov, oblikovalcev zvoka, moderatorjev in administracije prispeva – ob pomoči več ko 27 zunanjih sodelavcev, svoj delež k ohranjanju in razvoju bogate zapuščine, ki so jo ustvarile pretekle generacije ustvarjalcev časopisa in radia.

Pretekli dogodki

Lokacija