Opis

Muzej narodne osvoboditve Maribor je začel delovati kot samostojna muzejska ustanova 1. maja 1958. Ustanovil ga je takratni Okrajni ljudski odbor Maribor. Njegovi zametki pa segajo že v leto 1947, ko je bila v Pokrajinskem muzeju v Mariboru odprta zbirka o narodnoosvobodilnem boju. To je bila prva tovrstna zbirka v slovenskih kompleksnih muzejih. Vsebinski koncept muzeja je bil natančno opredeljen ob njegovi ustanovitvi. Gre za zgodovinski muzej, ki se ukvarja z muzeološko in historiografsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije.

Muzej ima svoje prostore v meščanski vili na vogalu Mladinske in Ulice heroja Tomšiča, ki jo je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja dal zgraditi mariborski podjetnik Scherbaum. Med prvo svetovno vojno je v njej nekaj časa delovalo avstroogrsko vrhovno poveljstvo soške fronte, v dvajsetih letih mariborska oblast, po letu 1930 gozdarska šola, po drugi svetovni vojni najprej mariborska OZNA, nato mestne politične organizacije in od leta 1954 muzej.

Glavna naloga muzeja je zbiranje, hranjenje, proučevanje in prezentacija muzejskega gradiva za obravnavano obdobje. Poleg zanimivih in bogatih muzejskih zbirk, ki štejejo že več deset tisoč muzealij, je zelo bogata tudi muzejska fototeka, ki hrani veliko dokumentarnih fotografij in negativov, pa tudi precej video in avdio gradiva. Posebnost muzeja je arhiv z nad 120 tekočimi metri prvovrstnega gradiva okupatorjevega in partizanskega izvora. Muzej pridobiva gradivo z odkupi in donacijami.

Pretekli dogodki

 • Trafika – muzej za enega / Festival sprehodov

  Več
 • Maribor, drugi dom / Festival sprehodov

  Več
 • FTE in Prostovanje – Stieg Larsson: mož, ki se je igral z ognjem

  Več
 • Poletna muzejska noč v MNOM

  Več
 • Bojan Sedmak: Imenuj zrak in 1000 boanov

  Več
 • Festival sprehodov | Trafika – muzej za enega

  Več

Lokacija