Opis

Center mladinskih dejavnosti (CMD) , ki se je kot večletni projekt, od leta 2001, pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina preko Centra za socialno delo in sicer, kot preventivni program, je s 1. januarjem 2009 dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina – Mladinski center Hiša mladih. Program CMD se je tako preoblikoval in se izvaja v okviru novonastalega Mladinskega centra, katerega cilj je razširiti svoj spekter dejavnosti, saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge.
Poslanstvo Mladinskega centra Ajdovščina
Jasno poslanstvo Mladinskega centra Ajdovščina omogoča, da se spreminja in prilagaja okoliščinam, vendar lahko kljub temu ostaja osredotočeno na svoj temeljni namen in mu ostaja zvesto. Skrbimo za zdravo ustvarjalno okolje v skladu z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo občanov, predvsem mladih, ter zaposlenih v samem Mladinskem centru Ajdovščina. Stremimo k temu, da bo zdrav odnos do družbe normalen del naše kulture. S celovitimi storitvami, ki so naslonjene na znanje in tradicijo na področju mladinske in hotelske dejavnosti prispevamo k kakovostnemu življenju v občini Ajdovščina.
Vizija Mladinskega centra Ajdovščina
Vizija Mladinskega centra Ajdovščina je postati vzor občanom na področju skrbi za ustvarjalno okolje. Želi postati odličen primer delovanja mladinskega centra in hotela v Evropi. Pridobljeni kapital želi investirati v organizacijo in tako postati sodobno tehnološko opremljeno, razvojno naravnano usmerjen mladinski center in hotel. Visoka kakovost storitev, optimalno zadovoljevanje javnih potreb in doseganje splošnega blagostanj ljudi, predvsem mladih, v občini, bodo ob učinkovitem poslovanju temelj poslovanja organizacije tudi v prihodnje.

Pretekli dogodki

 • Zabavne ure v španskem in angleškem jeziku

  Več
 • Klovnovska Delavnica

  Več
 • Brezplačne gledališke delavnice

  Več
 • Začini si večer z dobro knjigo/hrano/glasbo

  Več
 • Začini si večer z dobro knjigo/hrano/glasbo

  Več
 • Delavnica: Drožna pizza Napoletana II.

  Več

Lokacija