Opis

KUD in Galerija Salsaverde deluje po načelu zagotavljanja univerzalnih pravic in enakih možnosti vseh ljudi do sodelovanja v kulturnem, umetniškem in glasbenem življenju.

Prizadevamo si za vzgojo v umetnosti, ki predstavlja sistematično učenje spretnosti in znanj, načinov mišljenja ter prikaz različnih umetniških form (glasbenih, likovnih, vizualnih, plesnih, gledaliških,…), s čimer je mogoče doseči izboljšanje posameznikovega odnosa do izobraževanja in umetniških vrednot, povečanje njegove kulturne identitete ter izboljšanje občutka osebnega zadovoljstva in počutja.

V KUD Salsaverde želimo razvijati kreativnost, samoiniciativnost, izražanje, domišljijo, čustveno inteligentnost, moralne vrednote, sposobnost kritične refleksije, samostojnost ter svobodo mišljenja in odločanja vsakega posameznika.

Pomen izobraževanja v kulturi, umetnosti in glasbi je v družbi zelo velik. Oblikuje osebnosti odprte za umetnost v najširšem smislu in za zaznavanje in razumevanje lepega ter vzpodbuja da razvijamo lastno ustvarjalnost.

Pretekli dogodki

 • Pozdravi iz prihodnosti III., razstava Akademije umetnosti UNG

  Več
 • Med virusi in bakterijami – trohnenje 2021: Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar

  Več
 • Zatvoritev razstave Igorja Kregarja: kolaži & risbe

  Več
 • Grafični svet Mihe Eriča v Galeriji Insula – Izola

  Več
 • Otvoritev razstave Igorja Kregarja: kolaži & risbe

  Več
 • Izar Lunaček: Življenje je smešno

  Več