Opis

Leta 1903 se začne gledališka dejavnost na prostoru, kjer stoji današnje gledališče. Prva odigrana predstava je bila MLINI POD ZEMLJO (Mehler Werner), v kateri so nastopili samo moški, saj ženske še niso smele igrati. Do leta 1941 je bilo odigrano veliko število iger svetovne in slovenske dramatike. Od leta 1941 do leta 1945 so bili prostori uporabljeni najprej za »zdravilsko pregledovalnico«, kasneje so bili v njih varietejski nastopi za nemške vojake in nazadnje domobranska postojanka. 21. septembra 1945 je bil sklican ustanovni občni zbor, na katerem je bilo ustanovljeno Sindikalno kulturno umetniško društvo Tone Šifrer. Od 18. decembra 1974 se imenuje LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, 2. julija 1997 pa se z novim Zakonom o društvih preimenuje v KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA. Zadnjih enaindvajset let deluje na polprofesionalni ravni, saj so vsi sodelavci profesionalci, le igralska ekipa deluje ljubiteljsko.

Pretekli dogodki

 • ANTIGONA V NEW YORKU

  Več
 • Super Brina

  Več
 • Slovenec in pol

  Več
 • Slovenec in pol @Škofja Loka

  Več
 • Fran Milčinski – Jaša Jamnik: Butalci

  Več
 • Mojca Pokrajculja

  Več

Lokacija