Opis

KLUKŠ je študentski klub, ki obstaja že 19 let. Zgodba o klubu se je začela davnega leta 1997, ko so za prvega predsednika kluba izvolili idejnega vodjo Jana Šnelerja. V naslednjih letih so mu na tej funkciji sledili: Gregor Artač, Rok Kovačič, Miha Krkovič, Katja Kamšek, Marko Stijepič, Toni Poje, Neno Resman, Matjaž Šega, Mateja Mihelič, Miha Kolarič, Aljoša Polovič, Martin Bončina, Dijana Tomič, Črt Maršič, Domen Figar in zdajšnji predsednik Miha Ogorelec. Vsak od njih je skupaj s svojimi predsedstvi v klub pretapljal svoje ideje in izkušnje, iz katerih se je izpeljalo mnogo zanimivih dogodkov ter projektov. V množici dogajanja in študentskega udejstvovanja so se kot stalni ohranili predvsem trije zdaj že tradicionalni dogodki: Kočevje u Lublan’, Kulturijada, in Kočevje se prebuja. Študentom iz občin Kočevje, Osilnica in Kostel poskušamo s projekti omogočiti aktivno preživljanje prostega časa, prav tako pa jih spodbuditi h kvalitetnemu študiju.

Pretekli dogodki

  • NeSeBat

    Več
  • NeSeBat

    Več