Opis

Klub Zamejskih Študentov (KZŠ) je prostovoljna, nepolitična in nevladna organizacija. Člani kluba smo Slovenci iz Italije, ki študiramo na fakultetah Univerze v Ljubljani in drugih slovenskih univerzah.
Klub je začel delovati aprila 2015, zaradi velikega zanimanja študentov pa se je že takoj nabralo nekaj idej in projektov, ki jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih v sklopu pobud kluba: pomoč novim študentom ob vpisu na univerzo, aktivna posvetovalnica za študente prvih letnikov, organizirani prevozi za študente, predavanja na temo študija, ipd.
Med bodoče projekte spada tudi predstavitev skupnosti Slovencev v Italiji na Škisovi tržnici 2015, ki bo letos 7. maja v Ljubljani.

Pretekli dogodki