Opis

Klub tolminskih študentov je društvo, katerega namen je združevanje dijakov in študentov občin Bovec, Kobarid in Tolmin in pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na raznih področjih. Naloge KTŠ-ja so tudi sodelovanje z ostalimi študentskimi klubi in sorodnimi organizacijami, skrb za obštudijske dejavnosti članov, pomoč dijakom, zastopanje študentskih interesov in interesov mladih pri upravnih organih občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter pri drugih institucijah, sodelovanje v javnem življenju regije in druge naloge, ki se direktno ali posredno dotikajo študentskega ali dijaškega vsakdana.

Pretekli dogodki