Opis

Začetki delovanja in ustvarjanja Kluba študentov šmarške fare segajo v leto 1972. Skupina približno petnajstih študentov iz šmarškega okoliša se je namreč odločila, da bi se rada družila tudi v Ljubljani, kar bi jim ob študijskih obveznostih pomenilo prijetno sprostitev in seveda ohranjanje stikov. Klub v svojih začetkih ni deloval kot današnja novodobna društva, povezovala jih je predvsem želja po druženju.V devetdesetih letih je študentski duh v Šmartnem ob Paki vnovič zaživel, število študentov se je večalo, njihovi interesi in potrebe so postajali zahtevnejši. Po nekaterih podatkih naj bi imeli procentualno največje število študentov med občinami po Sloveniji. V maju 2000 se je srečala skupina študentov, prvi predsednik je postal Damjan Mandelc, klub pa je končno dobil tudi uradno ime Klub študentov šmarške fare. Tako se je začelo. Z leti se je klub izoblikoval, zamenjal nekaj predsednikov in upravnih odborov. Leta 2007 se je pridružil Zvezi ŠKIS in s tem postal prepoznavnejši tako med študenti kot drugje, saj se je ime začelo pojavljati pogosteje tudi v različnih publikacijah. Današnja usmeritev kluba je predvsem delovanje znotraj občine, povezovanje drugače nepovezanih šmarških študentov po Sloveniji. Regionalno se povezuje v okviru 03 regije, še posebej pa sodeluje s Šaleškim študentskim klubom (prijateljsko in organizacijsko). Z druženji, kulturnimi prireditvami, povezovanji z drugimi društvi v Šmartnem, sodelovanjem z Javnim zavodom Mladinski center Šmartno ob Paki in Občino Šmartno ob Paki skušamo v Šmartnem dvigniti zavest in aktivirati študente ter se integrirati v življenje v kraju. Pokazati samemu sebi in drugim, da imamo tudi študentje namen ter cilj.

Pretekli dogodki