Opis

Klub B – klub trboveljskih študentov je prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje študentov, na območju Upravne enote Trbovlje. Namen Klub-a B je povezovanje trboveljskih študentov in dijakov v društvu, ki omogoča boljše sodelovanje le-teh pri organizaciji skupnih dejavnosti. S svojim delovanjem Klub B v lokalno okolje vnaša raznolikost aktivnosti za mlade, jim omogoča alternativne načine zabave in nudi prostor za uresničevanje idej in ustvarjanje.

Klub B razvija kulturo in ustvarjalnost, skrbi za množičnost in popularizacijo kulture in glasbe, skrbi za dvig kulture dela in dejavnosti članov, se ukvarja s študentsko in z mladinsko problematiko, sodeluje s sorodnimi organizacijami, skrbi za obštudijske dejavnosti, razvoj športa in rekreacijo študentov, pomaga realizirati mladinske projekte, zastopa interese študentov iz lokalnega okolja, sodeluje v javnem življenju trboveljske občine ter prireja javne prireditve.

ČLANSTVO:

Naš član je lahko vsaka oseba, ki ima status dijaka ali študenta in stalno prebivališče v občini Trbovlje. Za včlanitev potrebuješ potrdilo o šolanju, osebno fotografijo in izpolnjeno pristopno izjavo, ki ti jo lahko pošljemo preko e-maila ali jo dobiš na uradnih urah.

Članstvo je brezplačno!

Pretekli dogodki

Lokacija