Opis

Projekt Centralne Postaje (CP) pod eno streho združuje vec umetnostnih zvrsti, jih povezuje in bogati, hkrati pa predstavlja produkcijsko hišo, ki je namenjena zainteresiranim ustvarjalcem in obci javnosti.
CP je sestavljena iz vec modulov. Prva dva izmed njih sta INFO in MEDIA modula, ki se predstavljata kot aktivna izložba (obrnjena na ulico) in nudita javnosti informacije, napovedi in prenos dogodkov v živo (video projekcije na zaslonih). Sestavni del INFO in MEDIA modulov so tudi intervencije v javni prostor (projekcije na javne površine, laser tagging).
TRANSMEDIA modul je sestavljen iz Eksperimentalnega Laboratorija (EKSP_LAB), ki kot produkcijsko okolje omogoca/spodbuja razvoj intermedijske produkcije domacih in tujih avtorjev – je odprt prostor za zamisli in realizacijo ustvarjalcev v tehnicno dobro podprtem prostoru. EKSP_LAB je hibrid produkcije AV prenosov, prenosa/streama predavanj in okroglih miz (izobraževanje na daljavo, nova platforma). Del TRANSMEDIA modula so tudi AV nastopi v živo. Avtorje tega sklop povezuje skupno konceptualno izhodišce dinamicnega združevanja elektronske glasbe in vizualnega. Najprej v zacasnem AV laboratoriju, kasneje pa s konkretnim AV nastopom v živo, se pred našimi cutili brišejo meje med zacetkom zvoka in koncem slike. Nova povezava med vidnim in slišnim, abstraktnim in realnim; nove vsebinsko-miselne povezave in pripovedi; nova okolja in kinematicni prostori izven zgodovinskih konvencij kina.
Naslednji del TRANSMEDIA modula so delavnice, predavanja in izobraževanje v najširšem pomenu besed. Vzpostavitev izobraževalne dejavnosti širi vedenje o sodobni digitalni kulturi mladinske populacije, ki je najbolj ranljiva in izpostavljena razlicnim manipulacijam. Z izobraževalno aktivnostjo se bodo preverjali pedagoški mehanizmi, vkljuceni bodo študentje Pedagoške fakultete in FERI-ja. Pripravljamo delavnice na temo platforme Arduino, programja Pure Data ter semestralne delavnice.

TRANSMEDIA modul vsebuje tudi organizacijo predstavitev, dogodkov in razstav. Sem sodijo literarno-intermedijske predstavitve ipd. Pri organizaciji ne smemo zanemariti publikacij (ekskluzivna serija portretov umetnikov ter ostalih redno gostujocih avtoric/avtorjev v sklopu delovanja CP – redna letna izdaja publikacije).
Centralna postaja (CP) poleg podpiranja umetniških dogodkov želi vzpostaviti tudi produkcijsko enoto (odprt laboratorij za eksperimentalne vsebine, oblikovane v dialogu s fakultetami in drugimi institucijami), ki bo omogocala produkcijo razlicnih umetniških vsebin, zanimivih za obco javnost in partnerje. Z vzpostavitvijo aktivne mreže dejavnosti Centralna postaja v Mariboru ustvarja kriticno referencno okolje.

Pretekli dogodki

 • Zvočiti: so.und.ing duo / Anthony Pateras & Maja Osojnik / CP

  Več
 • Zvočiti: so.und.ing duo / Igor Stangliczky & Marko Batista / CP

  Več
 • Erik Mavrič, Nina Sotelšek – 47 Km Slovenske Obale (VITRINE)

  Več
 • Aleksandra Saška Gruden: Potovanje dneva / performans

  Več

Lokacija