Opis

Klub je javni prostor in predstavlja primarno zbirališče mladih, kjer se prirejajo različni dogodki. V prvi vrsti je namenjem druženju študentske in dijaške populacije. Klub zraven zabavno-kulturne funkcije, nosi tudi socialno funkcijo, katera se kaže predvsem v skrbi za delo v kolektivu, ki temelji na odgovornem ravnanju in obnašanju.
Od ostalih lokalov v Ljutomeru se loči predvsem po tem, da ni samo lokal, temveč deluje kot “PUZZLE” – iz lokala se lahko prelevi v predavalnico, nato v koncertni prostor, v kino ali gledališki oder, kasneje lahko tudi v dnevno sobo, ki je namenjena predsem druženju različnih generacij.

Pretekli dogodki