Zaštartaj 2021: Novi začetki

21.01.2021  18:00 - 19:30

KMŠ Maribor

Pristaniška ulica 2
Maribor, Slovenia