Začetni tečaj šivanja s Sabino Hameršak Zorec

01.10.2021  16:30 - 17:30

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj