Srečko Kosovel: Vsem naj bom neznan

12.04.2019  19:00 - 20:30

Kosovelova soba

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana