Polona Demšar in Mojca Smerdu: Dotik spomina

05.09.2019  19:00 - 09.10.2019  18:00

Galerija Kresija

Stritarjeva 6
Ljubljana, Slovenia