Piknik z začimbo umora (Svetovni dan okolja)

05.06.2020  17:00 - 19:00

Mladinski center Idrija

Ulica IX. korpusa 17
Idrija