PIFlab: KodoVŽivetja – delavnica SuperCollider z Zlatkom Baracskaijem

05.10.2020  17:00 - 21:00

osmo/za

Slovenska 54, 8. nadstropje
Ljubljana, Slovenia