Perpetuum Jazzile “Le slovensko” Novo mesto

21.09.2019  20:00 - 23:00

Stand-out

Športna Dvorana Marof Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto