Osnovni tečaj lončarstva

16.01.2020  17:00 - 20:00

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj