Osnovni tečaj lončarstva (april 2020)

09.04.2020  17:00 - 20:00

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj