Osnovni tečaj lončarstva

22.02.2022  13:00 - 14:00

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj