Osnovni tečaj lončarstva

19.01.2022  17:00 - 18:00

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj