Osnovni tečaj lončarstva

03.11.2021  17:00 - 20:00

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj