Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič: Milan Dekleva: Nevidnosti

11.02.2022  19:00 - 20:00

Trubarjeva Hisa Literature

Stritarjeva ulica 7
Ljubljana, Slovenia