Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič: Meta Kušar: Zmaj

20.01.2022  20:00 - 21:00

Trubarjeva Hisa Literature

Stritarjeva ulica 7
Ljubljana, Slovenia