Nova knjiga skozi kritiko: Jana Putrle Srdić: Oko očesu vrana (literarno srečanje)

18.09.2020  19:00 - 21:00

Trubarjeva Hisa Literature

Stritarjeva ulica 7
Ljubljana, Slovenia