Nazmije Gerdellaj: Pokal in izkušnje

11.03.2022  18:00 - 19:00

CID Ptuj

Osojnikova cesta 9
Ptuj