MCI MISIJA: Naredimo svojo izmenjavo!

22.10.2021  18:30 - 20:00

Mladinski center Idrija

Ulica IX. korpusa 17
Idrija