Kritična teorija danes: Večer SFD ob 50. obletnici smrti Adorna

17.12.2019  19:00 - 21:00

Trubarjeva Hisa Literature

Stritarjeva ulica 7
Ljubljana, Slovenia