Konoplja: Kako do informacij?

18.06.2019  18:00 - 20:00

Mladinski center Idrija

Ulica IX. korpusa 17
Idrija