Dr. Avguštin Stegenšek – začetnik slovenske umetnostne zgodovine

17.05.2021  17:30 - 18:30

MUZEJ LAŠKO

Aškerčev trg 5
Lasko