Bosi Obuti Sezuti, javno vodstvo po razstavi

26.01.2020  11:00 - 12:00

Slovenski etnografski muzej

Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenia