Bosi Obuti Sezuti, javno vodstvo po razstavi

26.02.2020  17:00 - 18:00

Slovenski etnografski muzej

Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenia