Boleslav Čeru: Risba in barva – enakovredni sogovornici

20.05.2021  17:30 - 19:00

Layerjeva hiša

Tomšičeva 32
Kranj