ARHITEKTURA SKUPINE KRAS – pogovorni večer

29.09.2021  17:30 - 18:30

Kosovelov dom Sežana