Arheologija in zanesljivost Svetega pisma

04.12.2019  18:30 - 20:30

Center Slovanskih Kultur France Prešeren

Karunova ulica 14
Ljubljana, Slovenia