Andrej Inkret IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK, premiera

10.11.2021  20:00 - 11.11.2021  21:30

SNG Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 5
Nova Gorica