ADPRT MCI

28.09.2021  12:00 - 15:00

Mladinski center Idrija

Ulica IX. korpusa 17
Idrija