Игра “Možgani”

20.06.2019  18:30 - 22:30

Center Slovanskih Kultur France Prešeren

Karunova ulica 14
Ljubljana, Slovenia