Игра “Možgani”

11.10.2019  18:30 - 22:00

Center Slovanskih Kultur France Prešeren

Karunova ulica 14
Ljubljana, Slovenia