BAR GABRIJEL

Bar pr` Gabrijelu je kulturno in glasbeno prizorišče že od začetka delovanja, ki sega v leto 1995. Nastal je prav zaradi splošne koncertne suše in pomanjkanja primernega koncertnega prostora v Cerknem. Razen koncertov je kmalu po nastanku začel tudi z organizacijo festivalov, katerih neposredna dediščina sta danes festival Jazz Cerkno in festival Keltika.

SNG Nova Gorica

Urnik blagajne gledališča:

– od ponedeljka do petka: 
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
– uro pred začetkom predstav

T: (05) 335 22 47
E: blagajna@sng-ng.si

MC Podlaga Sežana
Mladinski center je mesto, kjer se mladi lahko družijo in hkrati kreativno preživljajo prosti čas.
Kosovelova soba

Kosovelova spominska soba se nahaja v stavbi Ljudske univerze Sežana na Bazoviški cesti 9 v Sežani v prostoru, kjer se je 18. 3. 1904 rodil Srečko Kosovel.

Filmsko gledališče Idrija

http://www.idr.sik.si/si/kategorija/1601

Pilonova galerija Ajdovščina

Galerija hrani in razstavlja največjo zapuščino umetnika Vena Pilona in njegovih prijateljev. Pripravlja tudi razstave sodobne likovne produkcije.

Lokarjeva galerija

Lokarjeva galerija Ajdovščina deluje v okviru Društva likovnih umetnikov Severne Primorske.
Vodja galerije je Vladimir Bačič.

Swenak

Smo mladinski klub v okviru KLUBA IDRIJSKIH ŠTUDENTOV. Ustvarjamo od 29. avgusta 1997.

Mladinski Center Hiša Mladih Ajdovščina – Youth center
Center mladinskih dejavnosti (CMD) , ki se je kot večletni projekt, od leta 2001, pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina preko Centra za socialno delo in sicer, kot preventivni program, je s 1. januarjem 2009 dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina – Mladinski center Hiša mladih. Program CMD se je tako preoblikoval in se izvaja v okviru novonastalega Mladinskega centra, katerega cilj je razširiti svoj spekter dejavnosti, saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge.
Poslanstvo Mladinskega centra Ajdovščina
Jasno poslanstvo Mladinskega centra Ajdovščina omogoča, da se spreminja in prilagaja okoliščinam, vendar lahko kljub temu ostaja osredotočeno na svoj temeljni namen in mu ostaja zvesto. Skrbimo za zdravo ustvarjalno okolje v skladu z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo občanov, predvsem mladih, ter zaposlenih v samem Mladinskem centru Ajdovščina. Stremimo k temu, da bo zdrav odnos do družbe normalen del naše kulture. S celovitimi storitvami, ki so naslonjene na znanje in tradicijo na področju mladinske in hotelske dejavnosti prispevamo k kakovostnemu življenju v občini Ajdovščina.
Vizija Mladinskega centra Ajdovščina
Vizija Mladinskega centra Ajdovščina je postati vzor občanom na področju skrbi za ustvarjalno okolje. Želi postati odličen primer delovanja mladinskega centra in hotela v Evropi. Pridobljeni kapital želi investirati v organizacijo in tako postati sodobno tehnološko opremljeno, razvojno naravnano usmerjen mladinski center in hotel. Visoka kakovost storitev, optimalno zadovoljevanje javnih potreb in doseganje splošnega blagostanj ljudi, predvsem mladih, v občini, bodo ob učinkovitem poslovanju temelj poslovanja organizacije tudi v prihodnje.
Club Perla

V mesto prihaja zabava v pravem ritmu! / La città d’ora in poi si muove a ritmo giusto!